>

Vi utviklet en en-for-alle-APP som er intuitiv å bruke, du kan overvåke og spore ladestatus og data, samt bruke vår omfattende og gjennomtenkte design som forbedrer ladeopplevelsen.

Hvorfor er EU-typeeksamensbevis viktig?

EU-typeprøvingen er et trinn i en samsvarsvurderingsprosedyre utført av et meldt organ. Det innebærer å granske de tekniske aspektene ved et produkt for å bekrefte at det samsvarer med de grunnleggende kriteriene som er skissert i gjeldende direktiver og forskrifter.

Dette betyr at den premium EU-godkjente myndigheten SGS har bekreftet at produktet vårt oppfyller alle de grunnleggende tekniske og regulatoriske kravene.

Hvem er SGS?

SGS er et ledende multinasjonalt selskap fra Sveits som tilbyr tjenester innen inspeksjon, verifisering, testing og sertifisering. Deres primære tjenester omfatter testing av produktkvalitet og ytelse mot sikkerhets- og regulatoriske standarder, og å sikre at produkter, systemer eller tjenester oppfyller myndighetene, industrien eller kundedefinerte standarder.

EU-typeprøvingen sertifisert utstedt av det meldte organet SGS NB2906 betyr at verdens ledende sertifiseringsselskap (anerkjent som den globale standarden for kvalitet og integritet) bekreftet at vår NexBlue Edge oppfyller alle regulatoriske standarder.

SGS-sertifiseringsdiagram

I dette sertifikatet har NexBlue Edge tilfredsstilt kravene til:

Helse og sikkerhet

Oppfyller kriteriene for helse og elektrisk sikkerhet i henhold til de anvendte standardene

EMC

Møter kravene til elektromagnetisk kompatibilitet, og sikrer at elektriske og elektroniske enheter ikke sender ut skadelige elektromagnetiske signaler til andre enheter og at de ikke lett forstyrres av signaler fra andre enheter som vi kan forvente.

Spektrum

muliggjør effektiv bruk av radiospekteret

Hvorfor er disse sertifikatene viktige?

Sikkerhet først

Vi setter alltid sikkerhet foran kostnad, og bruker de sikreste komponentene til produktene våre. Vi prioriterer sikkerhetsstandarder fremfor utgifter.

Forpliktet til åpenhet

Vi er fast bestemt på å støtte våre uttalelser med fakta. Målet vårt er å være åpne og ærlige i alt vi gjør og sier.

Tilpass med visjonen vår

Vi ønsker å gå sammen med deg for å skape en trygg fremtid for en harmonisk naturverden.