Hilsen NexBlue Pioneers. Takk for at du kjøpte NexBlue-produkter og ble en av fellesskapet vårt. Denne siden inneholder garantiretningslinjene for alle sluttbrukere. Bør NexBlue-varen din kreve sikker service? Det anbefales å kontakte den autoriserte forhandleren der du kjøper den. Vi anbefaler at du går grundig gjennom brukerinstruksjonene før du tar kontakt med forhandlerne dine eller oss for å redusere potensielle problemer.

1. Garanti

NexBlue gir en 3-års standardgaranti* med defekter i materialer eller utførelse av korrekt installerte NexBlue-produkter til alle sluttbrukere. For Nexblue-brukere bør garantidatoen starte på installasjonsdatoen. I tilfelle produktet ikke er installert, starter garantidatoen fra 1 år etter datoen det ble kjøpt fra den autoriserte forhandleren. Når garantien er gjort krav på, vil den opprinnelige garantiperioden ikke bli forlenget.

* Den utvidede garantien til 5 år gjelder i Norden

NexBlue har ikke noe ansvar for tap, utgifter eller skader som oppstår fra bruk eller feil bruk av våre maskinvareprodukter.

2. Mangler

NexBlue garanterer at produktene, når de leveres, vil overholde de nødvendige spesifikasjonene. NexBlue skal ikke være ansvarlig for en enhet med følgende defekter, som ikke vil være inkludert i garantien:

Misbruk, inkludert men ikke begrenset til

 • Ikke bruker produktet til dets utformede formål eller i henhold til NexBlues retningslinjer for riktig bruk og vedlikehold.
 • Bruk av produktet på en måte som er i strid med de tekniske eller sikkerhetsnormene som gjelder i brukslandet.

Feil installasjon, inkludert men ikke begrenset til:

 • Installasjon, modifikasjon eller reparasjon av uautorisert personell eller enheter.
 • Ikke-overholdelse av lokale eller regionale lover og produktets tekniske/sikkerhetsstandarder for det tiltenkte markedet.

Hendelser som ikke er relatert til NexBlue-produkter

Som, men ikke begrenset til, lynnedslag, flomskader, brann, jordskjelv, nettsystemdefekter, andre enheters defekter osv.

3. Hvordan kreve garantien?

For et gyldig garantikrav med NexBlue er det obligatorisk å oppgi den originale fakturaen eller salgskvitteringen som viser forhandlerens navn, kjøpsdato og prisbeløp. Ufullstendige eller uautoriserte versjoner av dette dokumentet vil ikke være kvalifisert for en gratis garantiservice.

Feilsøkingsprosess for NexBlue-produkter:

 1. NexBlue gir rask og gratis assistanse til sine partnere. Send oss ​​en e-post på support@nexblue.com OR bli med i vårt NexBlue Facebook-fellesskap. Ta kontakt med gruppeleder og du vil få raskere svar innen 3 virkedager.
 2. Eller som standard praksis kan du også henvende deg til NexBlue-partnere som forventes å være det primære kontaktpunktet og gi førstegangsstøtte direkte til brukerne. I tilfeller der problemer ligger utenfor NexBlue-partnernes løsningskapasitet, vil NexBlue-støtteteamet gå inn for å tilby dedikert og omfattende støtte.

Prosess for løsning av maskinvareproblem for NexBlue-produkter:

 1. Send oss ​​en e-post på support@nexblue.com OR bli med i vårt NexBlue Facebook-fellesskap. Ta kontakt med gruppeleder og du vil få raskere svar innen 3 virkedager.
 2. Eller kontakt installatøren eller den autoriserte forhandleren som du kjøpte NexBlue-produktet fra for å sette i gang et garantikrav.
 3. NexBlue-partneren må bekrefte at enheten er sikker drevet og operativ, og deretter kontakte NexBlue-støtteteamet for en innledende fjerndiagnose.
 4. I tilfeller der fjernløsning ikke er mulig, vil NexBlue arrangere en intervensjon på stedet for å løse problemet.
 5. Hvis utskifting av maskinvare er nødvendig, vil NexBlue sende erstatningsenheten til den autoriserte forhandleren. Den defekte maskinvaren må sendes tilbake til NexBlue ved å bruke den medfølgende forhåndsbetalte returfraktetiketten.