Dette er en veiledning for hvordan du installerer Monta på NexBlue-laderen. Konfigurasjonstrinnene på NexBlue-enden kan utføres av enten installatører eller brukere.

Før du starter:

 • NexBlue-laderen må settes i drift og registreres i NexBlue Partner eller myNexBlue APP.
 • Laderfastvare minst versjon 1.1.2.
 • NexBlue Partner APP minst versjon 3.3.1. myNexBlue APP minst versjon 3.2.0.
 • Vennligst sørg for en sterk Wi-Fi-tilkobling for vellykket laderkonfigurasjon.

For installatører:

 1. Gå til NexBlue Partner APP for installatører
 • Hvis du vil installere Monta til en Ny plassering
৹ Trykk på Start konfigurasjon eller Legg til ny plassering  i posisjonsdelen

 • Hvis du ønsker å installere Monta på en eksisterende plassering
৹ Trykk på Steder
৹ Velg stedet som Monta skal operere
৹ Trykk på Innstillinger

 1. Trykk Operator

 1. Velg Monta
 2. Trykk på Aktiver operatøren for å hoppe til grensesnittet for plasseringsinnstillinger som viser at operatøren er Monta.
 3. Løs problemene og prøv konfigurasjonen på nytt hvis noen ladere mislyktes. (Valgfritt)
 4. Etter å ha fullført prosessen ovenfor, prøv å koble til NexBlue-laderen gjennom enten Monta-appen eller Monta-portalen.

   

   

  For brukere:

  1. Gå til myNexBlue APP for brukere
  • Trykk på Steder
  • Velg plasseringen som Enegic Monitor oppdager
  • Trykk på Innstillinger

  1. Trykk på Operator

  2. Velg Monta
  3. Trykk på Aktiver operatøren for å hoppe til grensesnittet for plasseringsinnstillinger som viser at operatøren er Monta.
  4. Løs problemene og prøv konfigurasjonen på nytt hvis noen ladere mislyktes. (Valgfritt)
  5. Etter å ha fullført prosessen ovenfor, prøv å koble til NexBlue-laderen enten gjennom Monta-appen eller Monta Portal.
  Oppdatert: Publisert: