Dette er en veiledning for hvordan du integrerer en Enegic Monitor til en NexBlue Edge. Konfigurasjonstrinnene på NexBlue-enden kan utføres av enten installatører eller brukere.

Før du starter:

 • En monitor må installeres og konfigureres for å måle totalt forbruk. Du finner trinnene nedenfor:

Hurtigstartveiledning for installasjon fra Enegic

 • NexBlue Edge må settes i drift og registreres i NexBlue Partner eller myNexBlue APP

Installasjonsguidevideo fra NexBlue

NexBlue Partner APP Guide-video fra NexBlue

For installatører:

 1. Gå til NexBlue Partner APP for installatører
 • Hvis du vil legge til Enegic til en Ny plassering
৹ Trykk Start konfigurasjon eller Legg til ny plassering i Steder-delen

 • Hvis du vil legge til Enegic til en eksisterende plassering
৹ Trykk på Steder
৹ Velg plasseringen som Enegic Monitor oppdager
৹ Trykk på Innstillinger

 • Ved å følge de nevnte trinnene
৹ Trykk på Operator
৹ Velg Enegic
৹ Kopiér Plasserings-ID

  1. Gå til Enegic APP
  • Gå til Innstillinger-Lisenser
  • Skann QR-koden på den inkluderte integreringslisensen i Enegic-produktpakken
  • Gå til Innstillinger-Reportere og trykk på Legg til ny reporter
  • Velg Nexblue som type reporter fra listen
  • Skriv inn et passende navn, for eksempel NexBlue ladekontroll
  • Lim inn Plasserings-ID fra trinn 1 inn i Ekstern ID for installasjon feltet
  • Angi Hovedsikringsstørrelse
  • Angi et Sikkert ladenivå hvis Enegic Monitor går offline
  • Sørg for at riktig Enegic-monitor er valgt som totalforbruksmåling. Trykk deretter Lagre for å opprette reporteren
  1. Gå tilbake til operatørsiden i NexBlue Partner APP
  • Trykk Aktiver operatøren for å hoppe til Enegic Monitor-grensesnittet

   

   

  For brukere:

  1. Gå til myNexBlue APP for brukere
  • Trykk på Steder
  • Velg plasseringen som Enegic Monitor oppdager
  • Trykk på Innstillinger
  • Trykk på Operator
  • Velg Enegic
  • Kopier Plasserings-ID

  1. Gå til Enegic APP
  • Gå til Innstillinger-Lisenser
  • Skann QR-koden på den inkluderte integreringslisensen i Enegic-produktpakken
  • Gå til Innstillinger-Reportere og trykk på Legg til ny reporter
  • Velg Nexblue som type reporter fra listen
  • Skriv inn et passende navn, for eksempel NexBlue ladekontroll
  • Lim inn Plasserings-ID fra trinn 1 inn i Ekstern ID for installasjon feltet
  • Angi Hovedsikringsstørrelse
  • Angi et Sikkert ladenivå hvis Enegic Monitor går offline
  • Sørg for at riktig Enegic-monitor er valgt som totalforbruksmåling. Trykk deretter Lagre for å opprette reporteren
  1. Gå tilbake til operatørsiden i NexBlue Partner APP
  • Trykk Aktiver operatøren for å hoppe til Enegic Monitor-grensesnittet

   

  Oppdatert: Publisert: