Genom att fortsätta med aktiveringsprocessen av NexBlues Charging Point Communication Protocol (OCPP) för din laddare godkänner du följande villkor:

OCPP funktionalitet

När OCPP är aktiverat kan vissa funktioner i laddningssystemet vara tillfälligt otillgängliga för att säkerställa kompatibilitet med protokollet. Alla funktioner som är kompatibla med OCPP kommer dock att förbli tillgängliga och fungerande.

Datainsamling och användning

När laddaren används i OCPP-läge fortsätter NexBlue att samla in information om laddarens status och användning. Dessa data kommer att användas för att förbättra eftermarknadsservicen, ge snabbare support och hantera fjärruppdateringar av laddaren. Observera att NexBlue kommer att ha tillgång till detaljer om laddningssessioner som utförs av användare som auktoriserats av laddaroperatören via OCPP. Denna åtkomst kommer dock att vara helt anonym och dissocierad från användarens identitet. Uppgifterna kommer endast att användas för att generera aggregerad information, och NexBlue kommer inte att behandla några personuppgifter.

Godkännande av villkor

Aktiveringen av OCPP-funktionen på din laddare innebär att du accepterar de avtalsvillkor som styr användningen av den. Dessa villkor är tillämpliga utöver vad som anges häri och kan också specificeras i de allmänna och specifika kommersiella villkoren för det accepterade erbjudandet, köpeavtalet, ovannämnda aktiveringsguide och annan kommersiell och/eller teknisk dokumentation som tillhandahålls till dig under eller efter laddarens köp. Tillsammans utgör dessa dokument det avtalsmässiga avtalet som binder dig till NexBlue.
Genom att klicka på knappen ACCEPTERA och fortsätta med OCPP-aktiveringen, bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till att följa dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor bör du avstå från att aktivera OCPP på din laddare.