Integritetspolicy


Ikraftträdandedatum: 2022-01-08


Välkommen till NexBlue! Vi är angelägna om att skydda din integritet och personlig information. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och delar din personliga information när du använder vår mobilapplikation, NexBlue.


Genom att använda appen samtycker du till insamling, användning och delning av din personliga information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Om du inte håller med vår policy och praxis, använd inte appen.

Information vi samlar in

Vi kan samla in följande typer av personlig information från dig när du använder appen:


 • Kontaktinformation, som e-postadress
 • Platsdata
 • Profilinformation, som ditt användarnamn
 • Annan information du väljer att lämna, såsom feedback eller frågor som skickas till supporten.

Hur vi använder din information


Vi kan komma att använda din personliga information för följande ändamål:


 • För att tillhandahålla och förbättra appen och våra tjänster
 • För att kommunicera med dig, som att svara på dina förfrågningar eller skicka nyhetsbrev
 • För att anpassa din upplevelse, till exempel genom att ge anpassade rekommendationer
 • För forsknings- och analysändamål
 • För att upprätthålla våra policyer och följa juridiska skyldigheter

Dela din information

Vi kan komma att dela din personliga information med följande parter:


 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva appen och vår verksamhet, såsom partners och installatörer.
 • Brottsbekämpande eller statliga myndigheter, om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter

Vi kan också dela aggregerad eller anonymiserad information som inte identifierar dig personligen.


Dataskydd

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från förlust, stöld och missbruk, såväl som obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Ingen internet- eller mobilapplikation kan dock vara helt säker, och vi kan inte garantera säkerheten för din personliga information.


Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på din personliga information:


 • Rätten att få tillgång till din personliga information och begära en kopia av den
 • Rätten att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, användning och delning av din personliga information

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på support@nexblue.com


Ändringar av vår integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att publicera eventuella uppdateringar på den här sidan och uppmanar dig att granska policyn med jämna mellanrum.


Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår sekretesspraxis, vänligen kontakta oss på support@nexblue.com