Hjem / Vilkår og betingelser for NexBlue OCPP
Ved å fortsette med aktiveringsprosessen til NexBlues Charging Point Communication Protocol (OCPP) for laderen din, godtar du følgende vilkår og betingelser:

OCPP-funksjonalitet

Når OCPP er aktivert, kan visse funksjoner i ladesystemet være midlertidig utilgjengelige for å sikre kompatibilitet med protokollen. Imidlertid vil alle funksjoner som er kompatible med OCPP forbli tilgjengelige og operative.

Datainnsamling og bruk

Mens du bruker laderen i OCPP-modus, vil NexBlue fortsette å samle inn informasjon om laderens status og bruk. Disse dataene vil bli brukt til å forbedre ettersalgsservicen, gi raskere støtte og administrere eksterne oppdateringer av laderen. Vær oppmerksom på at NexBlue vil ha tilgang til detaljer om ladeøkter utført av brukere autorisert av ladeoperatøren via OCPP. Denne tilgangen vil imidlertid være helt anonym og adskilt fra brukerens identitet. Dataene vil kun bli brukt til å generere aggregert informasjon, og NexBlue vil ikke behandle noen personopplysninger.

Aksept av vilkår

Aktiveringen av OCPP-funksjonaliteten på laderen innebærer at du aksepterer de kontraktsmessige vilkårene og betingelsene som styrer bruken. Disse vilkårene og betingelsene gjelder i tillegg til det som er angitt her og kan også spesifiseres i de generelle og spesifikke kommersielle betingelsene for det aksepterte tilbudet, kjøpsavtalen, den nevnte aktiveringsveiledningen og annen kommersiell og/eller teknisk dokumentasjon gitt til deg under eller etter laderens kjøp. Sammen utgjør disse dokumentene den kontraktsmessige avtalen som binder deg til NexBlue.
Ved å klikke på ACCEPT- knappen og fortsette med OCPP-aktiveringen, bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, bør du avstå fra å aktivere OCPP på laderen.